Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Nya regler om faderskap och föräldraskap »

Ställd till JustitiedepartementetDnr BO 2018-0831 InledningDen särskilda utredaren har fått i uppdrag att se över delar av föräldrabalkens regler om fastställand...

  Behörighet för anställda »

  Ställd till SocialdepartementetDnr BO 2018-0984 InledningÅr 2014 infördes en bestämmelse om behörighet i socialtjänstlagen (SoL) som innebär att socialnämnd...

   Stärkt skydd mot diskriminering i skolan »

   Ställd till KulturdepartementetDnr: BO 2018-0911-2 I utkastet föreslås ändringar i diskrimineringslagen och skollagen i syfte att stärka skyddet mot diskriminering f&...

    Ett ordnat mottagande »

    Ställd till ArbetsdepartementetDnr: BO 2018-0808 InledningI betänkandet lämnas bland annat förslag som syftar till att skapa ett sammanhållet system för att främ...

     God och nära vård- en primärvårdsreform »

     Ställd till SocialdepartementetDnr 3.9:0517/18 InledningBarnombudsmannen har i uppdrag att företräda barn och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rät...