Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Ett fönster av möjligheter »

Ställd till SocialdepartementetDnr 3.9:0106/18 Inledning Barnombudsmannen har beretts möjlighet att ge synpunkter på betänkandet ”Ett fönster av möjligheter- stärkt barnrättsperspektiv för bar...

    För barnets bästa? »

    Ställd till SocialdepartementetDnr 3.9:0087/18InledningI betänkandet presenteras Nationella samordnaren inom området psykisk hälsas (utredningen) förslag för att minska användningen av tvångsåtgärd...