Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål »

Skickat till JustitiedepartementetDnr 3.9:0953/17 I betänkandet lämnas förslag till nya bevisregler i brottmål som syftar till att modernisera och effektivisera handläggningen av stora brottmå...

    Remissvar av betänkandet Nästa steg? Del 2 »

    Ställd till KulturdepartementetDnr 3.9:0926/17 InledningBarnombudsmannens lämnar synpunkter på remissen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombuds...

      Ny möjlighet till uppehållstillstånd »

      Ställd till Justitiedepartementet Dnr 3.9:0089/18  Inledning Barnombudsmannen har beretts möjlighet att ge synpunkter på Utkast till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd. Ba...