Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Två nya statliga specialskolor (SOU 2007:30) »

Ställd till: UtbildningsdepartementetDiarienummer: 9.1:0768/07InledningBarnombudsmannen har givits möjlighet att lämna synpunkter på delbetänkandet av Utredningen om statli...