Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Bygg – helt enkelt (SOU 2008:86) »

Diarienummer: 9.1:0758/08Ställd till: MiljödepartementetFrån den statliga utredningsnissen,har vi fått byggdjungelremissen.Men, i utredningskvarnenhar man glömt barnen.Det tycker Barnombudsmannen ä...