Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Delbetänkandet (SOU 2008:37) Vårdval i Sverige »

Diarienummer: 9.1:0537/08Ställd till: SocialdepartementetSammanfattningBarnombudsmannen har fått rubricerade delbetänkande från Utredningen om patientens rätt för synpunkter. Delbetänkandet behandl...