Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Stärkt skydd mot diskriminering i skolan »

Ställd till KulturdepartementetDnr: BO 2018-0911-2 I utkastet föreslås ändringar i diskrimineringslagen och skollagen i syfte att stärka skyddet mot diskriminering f&...

  Ett ordnat mottagande »

  Ställd till ArbetsdepartementetDnr: BO 2018-0808 InledningI betänkandet lämnas bland annat förslag som syftar till att skapa ett sammanhållet system för att främ...

   God och nära vård- en primärvårdsreform »

   Ställd till SocialdepartementetDnr 3.9:0517/18 InledningBarnombudsmannen har i uppdrag att företräda barn och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rät...

    Ett oberoende public service för alla »

    Ställd till KulturdepartementetDnr 3.9:0510/18Barnombudsmannen yttrar sig över de delar av betänkandet som bedöms relevanta utifrån vårt uppdrag att företrä...

     Att bryta ett våldsamt beteende »

     Ställd till SocialdepartementetDnr 3.9:0473/18 InledningBarnombudsmannen yttrar sig över betänkandet med utgångspunkt i vårt uppdrag att företräda barns och ung...

      Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar »

      Ställd till NäringsdepartementetDnr 3.9:0440/18 Utredningens primära uppdrag har varit att kartlägga hur kommunerna arbetar med att analysera och hantera efterfrågan och b...