Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remissvar

Folkbokföringen (SOU 2009:75) (dnr Fi2009/5948) »

Ställd till: FinansdepartementetDiarienummer: 9.1: 1153/09Inledning Barnombudsmannen ställer sig positiv till flertalet av de förslag som utredaren har presenterat. Vi anser dock att utredaren har ...

    Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) »

    Ställd till: UtbildningsdepartementetDiarienummer: 9.1:0152/10InledningBarnombudsmannen tillstyrker i huvudsak utredningens förslag.I Barnombudsmannens remissvar på betänkandet ”Skolgång för barn s...