Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skrivelser

Vårdens ansvar för barn som far illa »

Ställd till: Barn- och äldreminister Maria Larsson, SocialdepartementetDiarienummer: 9.2:1122/10Trettio år efter förbudet mot barnaga är våld mot barn fortfarande ett av de allvarligaste hoten mot ...

  Förbjud isolering av barn och unga »

  Ställd till: Socialminister Göran HägglundDiarienummer: 9.2:0138/09Idag finns en möjlighet att isolera barn och unga på särskilda ungdomshem. Barnombudsmannen vill uppmärksamma regeringen på att de...

   Barnkonventionens rättsliga ställning i Sverige »

   Ställd till Socialminister Göran HägglundDnr 9.2:1001/09Det är nu 20 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs av FN:s generalförsamling. Trots att Sverige har förbu...

    Föräldrar tvingas lämna sina spädbarn för att ansöka om uppehållstillstånd »

    Barnombudsmannen vill framföra att det inte är rimligt att föräldrar tvingas lämna sina barn, i synnerhet spädbarn, och resa till sitt hemland eller annat land för att där ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Vi har fått flera brev och telefonsamtal till myndigheten från förtvivlade föräldrar och vi har även haft ett möte med Migrationsverket som tidigare har framfört behovet av lagändring till regeringen och nu även en vädjan att regeringen prioriterar frågan. Den uppkomna situationen är inte förenlig med artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

     Starta Operation barnfrid »

     Ställd till: Justitieminister, Beatrice AskDiarienummer: 9.2:1477/07 Sedan agaförbudet infördes 1979 har flera attitydundersökningar gjorts och vi har kunnat konstatera att människors attityder til...