Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Skrivelser

Ge alla barn lika rätt till hälso- och sjukvård »

Ställd till: Migrationsminister Tobias Billström, JustitiedepartementetDiarienummer: 9.2:0362/08Barnombudsmannen har med anledning av regeringens förslag till proposition 2007/08:105 Lag om hälso- ...

  Barns rätt till sina föräldrar »

  Ställd till: Utredningen om försörjningskrav vid anhöriginvandring, JustitiedepartementetDiarienummer: 9.2:0864/08 Barnombudsmannen deltog den 13 augusti 2008 i en hearing som anordnades av Utredni...

   Angående barns skulder »

   KonsumentverketKronofogdenDatainspektionenBarnombudsmannenYrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänstSvensk Inkasso Ställd till: Intresseorganisationen Sveriges kommuner och l...

    Barn som upplever våld av eller mot närstående »

    Under senare år har barn som upplever våld i hemmet uppmärksammats allt mer, vilket är bra enligt Barnombudsmannens mening. Vi anser emellertid att barn som upplever våld i hemmet måste ges straffrättslig status som brottsoffer och få de rättigheter som är knutna därtill.

     Skolan är en stor del av barnets liv »

     Barnombudsmannen vill här framföra synpunkter med anledning av arbetet med att ta fram en ny skollag. Vi har tidigare uttryckt våra synpunkter i remissvar med anledning av den översyn av skollagstiftningen som inleddes i slutet av 90-talet. En representant från Barnombudsmannen deltog också som sakkunnig i skollagskommittén. Regeringen skriver i sin budgetproposition för år 2007 att den avser att återkomma till riksdagen med ett förslag till ny skollag. Vi vill därför ta tillfället i akt att fästa regeringens uppmärksamhet på några av de, enligt vår mening, viktigaste frågorna att behandla i arbetet med en ny skollag.