Hur man kan stärka barnrättsperspektivet genom att samverka

(Observera att på grund av tekniska problem är bilden den första minuten i filmen stilla, men ljud och text fungerar utan problem).

Genom samverkan kan lokala, regionala och nationella aktörer utveckla ett strategiskt arbete för att genomföra barnkonventionen.
 
Barnombudsmannen vill med det här webbseminariet inspirera och ge kunskap om hur samverkan kan byggas upp, hur man kan arbeta och vilka resultat som kan uppnås. På seminariet kommer vi bland annat att få ta del av två sätt att samverka, partnerskapet för barnkonventionen och Barnrättsforum Skåne.

Föreläsare
Unni Öhman, samordnare partnerskapet för barnkonventionen
Ingela Sjöberg, Strateg folkhälso- och barnrättsfrågor, kommunförbundet Skåne.  

Målgrupp
Beslutsfattare och tjänstepersoner inom kommuner, regioner och myndigheter men även chefer, barnrättstrateger och verksamhetsutvecklare som arbetar med genomförandet av barnkonventionen.

Material
Ladda ner presentationen Partnerskap för barnets rättigheter i praktiken
Ladda ner presentationen Stärkt regionalt barnrättsarbete i Skåne