Revision för barnets rättigheter

Barnombudsmannen har en serie webbseminarier om barnrätt i praktiken under 2018. Den 7 november handlade det om barnkonventionens krav på styrning och uppföljning inom kommunal och regional förvaltning.

Material

Presentation (pdf)

Frågor och svar från seminariet (pdf)

 

Bakgrund

Syftet med webbseminariet är att ge grundläggande kunskap om barnkonventionen och vilka krav den ställer på styrning och uppföljning inom kommuner, landsting och regioner.

Föreläsare

Tobias Bjöörn, rådgivare och certifierad kommunal revisor, PwC och Kenneth Ljung, Barnombudsmannen.

Om revisions- och rådgivningsföretaget PwC.


Barnkonventionen och revisorer

Beslutsfattare ansvarar för många frågor som berör barn- och ungdomar. Barn under 18 år har inte samma möjlighet som vuxna att utkräva ansvar av de förtroendevalda via de allmänna valen.

Revisionen har därför en extra viktig funktion för barn och ungdomar när den kontrollerar att nämnder, styrelser, kommunala företag och enskilda ledamöter sköter sin redovisning, förvaltning och fullföljer fullmäktiges mål, beslut, lagar och föreskrifter. Revisionen kan säkerställa och personer under 18 år får sina rättigheter och intressen tillgodosedda.

Revisorer har dessutom själva möjlighet att välja att granska fastställda dokument, beslut, lagar och föreskrifter kopplade till barnrätt.

På seminariet kommer deltagarna att få ta del av erfarenheter från revisioner som har gjorts av barnkonventionens genomförande i kommuner och landsting eller regioner.

Målgrupp för seminariet

I första hand förtroendevalda revisorer, förtroendevalda politiker och chefer. Även tjänstemän och andra aktörer som arbetar med styrning och uppföljning i kommuner och landsting eller regioner. 

Granska att konventionen följs

Rekommendationer till revisorer

Tre revisorer om sitt arbete

Publikation om barnkonventionen och revisorers erfarenhet av att arbeta med barnrätt. Följ med till Hallstahammar, Hallsberg och Kalmar.

Fakta och exempel