Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
28 september 2018 Debatt

Inget barn ska behöva vräkas till hemlöshet

Barnfamiljer som riskerar vräkning befinner sig i extremt utsatta situationer, vilket inte minst Uppdrag granskning kunde visa. Barnen vi talar med är särskilt kritiska till socialtjänsten. Det som händer är oacceptabelt, skriver Barnombudsman Elisabeth Dahlin.

Detta är en debattartikel som publicerades på Expressen Debatt 28 september 2018.

Läs debattartikeln på Expressen

Barnombudsmannen har sedan flera år bevakat frågan om barns rätt till ett tryggt boende. Vi har pratat med barn som vräkts och barn som lever i hemlöshet. Jag känner en stor oro över den senaste tidens utveckling, där både antalet barn som vräks och hemlösheten ökar. 

Så sent som i förrgår sände Uppdrag granskning ett program om en mamma tog sitt eget och barnens liv samma dag som familjen skulle vräkas. Det är en fruktansvärd händelse. Som barnombudsman varken kan eller ska jag gå in i enskilda fall, men programmet sätter fokus på viktiga frågor som rör barns rättigheter som jag både kan och vill kommentera.

Barnen vi mött beskriver en hopplös situation – med otrygghet, våld och droger.
Elisabeth Dahlin, Barnombudsman

Barn hamnar på vandrarhem med missbrukare

Barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet och som riskerar vräkning befinner sig i extremt utsatta situationer. Hela familjen är ofta i kris. Den rädsla många har för vad som ska ske efter vräkningen är också befogad. Det visar Barnombudsmannens rapport. Där berättar barn hur de efter vräkningen hamnar på tillfälliga boenden, som till exempel vandrarhem där det även kan bo personer med missbruksproblem. Barnen vi mött beskriver en hopplös situation – med otrygghet, våld och droger på boendena. Vi vet att en vräkning också kan leda till att barn rycks upp ur sin förskola eller skola. Äldre barn hoppar ibland av skolan helt och hållet.

Barnen är särskilt kritiska till socialtjänsten som enligt barnen fokuserar helt på de vuxna. Till exempel görs barnen inte delaktiga och de förstår inte vad som händer. Barn kan få veta vad som ska ske först samma dag eller efter att vräkningen skett. Barnen berättar vidare att socialtjänsten inte varit noga med att följa upp vart familjen ska ta vägen efter vräkningen.

Bryter mot barnkonventionen

Det barnen beskriver är oacceptabelt. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till en skälig levnadsstandard – det handlar till exempel om mat, kläder och boende. Det är rättigheter som inte tillgodoses för varje barn i Sverige i dag.

Sedan tio år finns en nollvision mot vräkningar av barnfamiljer. Antalet barn som vräks har också minskat, men nu ser vi en ökning igen. Första halvåret 2018 vräktes 231 barn, jämfört med 188 i fjol. Det finns också ett stort mörkertal kring barns boende. Hemlösheten ökar till exempel bland barn i bland annat storstäderna. En orsak till hemlösheten kan vara att familjerna aldrig får in en fot på bostadsmarknaden. Sammantaget ger detta en bild av ett långt större problem än vad som återspeglas i debatten.

Fyra förslag som omedelbart bör genomföras

2020 blir barnkonventionen blir lag och nu krävs kraftfulla åtgärder för att kommunerna ska tillgodose barnets mänskliga rättigheter. Vi har redan lagt fyra förslag som omedelbart bör genomföras:

  • Socialtjänstlagen ska ställa krav på socialtjänsten att arbeta uppsökande och förebyggande när en barnfamilj riskerar att vräkas. Barn har rätt att få veta vad som ska ske, socialtjänsten har en viktig roll när föräldrarna inte kan eller förmår informera barnen. Socialtjänsten ska alltid följa upp vad som händer efter vräkningen.
  • Inget barn ska vräkas till hemlöshet. Socialtjänsten ska garantera akut hemlösa familjer, till exempel de som vräks, ett långsiktigt boende som är tryggt. Uppbrott från barnens skola, förskola och vänner ska motverkas.
  • En 14-dagarsgräns för placering av barn på akutboende ska införas . Även ett tillfälligt boende måste uppfylla vissa grundkrav på att det är tryggt och lämpligt för barn.
  • Kunskap och nationell statistik kring barns boendesituation ska tas fram så att det går att följa utvecklingen av både hemlöshet och osäkra boendesituationer bland barn.

Av Elisabeth Dahlin, barnombudsman