Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
18 juli 2023

Analysen av konsekvenser för barn brister

Barnombudsmannen har svarat på remissen Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten (Ds 2023:11) och avstyrker förslagen. 
 
Barnombudsmannen delar oron för de ökade antalet skjutningar och sprängningar men poängterar att frihetsberövande påföljder som längre strafftider för barn alltid måste föregås av en noggrann analys av konsekvenserna för barn och deras rättigheter. Men promemorians analys är kortfattad och saknar viktiga aspekter. Dessa stora brister ligger till grund för att Barnombudsmannen avstyrker förslagen. 
 
Straffen för de aktuella brotten har redan skärpts vid ett flertal tillfällen under de senaste åren. Utifrån det underlag som presenteras i promemorian går det inte att dra slutsatsen att de skärpningar som gjorts har haft effekt på de kriminella gängens aktiviteter och rekryteringen av minderåriga. Barnombudsmannen saknar även en analys som problematiserar och diskuterar vilken effekt nu föreslagna ändringar kan antas få. 

Läs hela remissvaret