Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
11 april 2024 Debatt

Barn ska inte tvingas till umgänge med sina våldsamma föräldrar

Barnombudsmannen: Inga andra brottsoffer måste umgås med sina förövare

Detta är en debattartikel som publicerades på Aftonbladet 10 april 2024

DEBATT. Barnfridsbrottet infördes 2021 och innebär att det är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna våld- och sexualbrott i nära relation. Trots detta har inte regeringen satt ner foten när det gäller frågor som rör vårdnad, boende och umgänge i de fall våld har förekommit. Vi känner väl till våldets allvarliga konsekvenser, ändå fortsätter vi att tvinga barn att träffa sin förövare. Detta innebär att våldsutsatta barn är det enda brottsoffret som tvingas till umgänge med sin förövare, ibland med livet som insats.

För den stora majoriteten barn i vårt land är Sverige ett fantastiskt land att växa upp i. Barn omgärdas av kärlek och trygghet redan från födseln, vilket är en faktor som är avgörande för att barn ska växa upp och bli trygga, känna tillit till vuxenvärlden och samhället.

Samtidigt finns det många barn som lever långt ifrån den verkligheten. Ett av tio barn, totalt över 200 000 barn, växer upp med våld i hemmet. Barn som tvingas växa upp i hem som i stället för att vara en trygg plats har utvecklats till en brottsplats där våldet ständigt är närvarande. Det finns barn som lever med en enorm oro när de sätter nyckeln i dörren därför att de inte vet vad som väntar dem.

Vad leder en barndom präglad av våld till? Våldet blir den starkes rätt och medel. De normer och värderingar barn omges av från födseln får betydelse. Sveket att de som såg valde att vända bort blicken och valde att inte agera påverkar barn. Barn är experter på sin egen situation och deras erfarenheter, åsikter och perspektiv måste tas på allvar.

Otaliga är de barn vi träffat under åren som känt sig svikna av samhället som aldrig ingrep och gav skydd och stöd trots att vuxenvärlden såg och kände till våldsutsattheten. "Jag har så mycket undanträngd ilska och maktlöshet i min kropp så det känns som jag kan explodera när som helst", förklarade en ung kille vars uppväxt präglats av en pappa som utsatt hela familjen för våld.

Aftonbladets granskning ”Barnen som blev kvar” visar att mellan 2000 och 2020 dödades 325 kvinnor av en man de hade eller hade haft en relation med. 595 barn förlorade sin mamma. Våldet fortsätter. Barnens utsatthet fortsätter.

I granskningen medverkar Jonathan, 11 år, vars pappa dödade hans mamma. Han säger: ”Jag vill bara gå tillbaka i livet och fixa så att det aldrig hade hänt. Jag är fortfarande jättearg och kommer aldrig att glömma min mamma eller vad min pappa har gjort mot min mamma. Jag ber för henne varje dag.Tänk om det hade funnits en trappa upp till himlen och jag hade kunnat träffa henne.”

En smärtsam verklighet men att lyssna in vad barn har att berätta är nödvändigt för att beslutsfattare ska förstå hur barns utsatthet ser ut.

Våldsutsatta mammor tvingas till svåra målkonflikter när de utsätts för våld. Ska jag lämna en våldsutövande man för att själv undkomma våldet men med risk för att den våldsutövande mannen får fortsatt vårdnad om barnet?

Ska vi lyckas med att stärka barns rättigheter måste regeringen våga sätta ner foten och utmana dagens starka föräldrarätt.

Varje dag tvingas barn i Sverige till umgänge med vuxna de är rädda för. Det är helt oacceptabelt och vi kan inte vänta längre, en förändring måste ske genast!

Sverige måste stå upp för barns rättigheter och skydda barn genom att genast sluta med tvångsumgänge.

Ett hem som präglas av våld kan aldrig ge goda uppväxtvillkor. Vi vet hur oerhört skadligt våldet i alla dess former är för barn och unga som utsätts. Barnombudsmannen kräver därför att barn aldrig ska tvingas till vårdnad, boende eller umgänge med våldsamma föräldrar.

Regeringen behöver agera innan fler barn skadas.

Juno Blom,
barnombudsman