Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
20 november 2023 Nyhet

Barnkonventionens dag 20 november

Det tog tio år av förhandlingar. I gengäld ställde sig alla regeringar i FN:s generalförsamling bakom beslutet att anta konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen, 1989. Det var första gången som barns intressen uttryckligen formulerades i form av mänskliga rättigheter i ett lagligt bindande dokument. Ett stort och viktigt steg för den stora del av befolkningen som är barn på jorden.

Barnkonventionen är lag i Sverige sedan januari 2020. Trots detta vet vi att det finns stora skillnader i barns tillgång till sina rättigheter runt om i Sverige.

Alla stater som har ratificerat konventionen lämnar en rapport till FN:s barnrättskommitté om arbetet med barns rättigheter och hur konventionen efterlevs. I Barnombudsmannens senaste tilläggsrapport till kommittén från augusti 2022 lyfte vi allvarliga brister när det gäller barns tillgång till sina rättigheter.

I snart fyra år har barnkonventionen varit lag, nu måste rättigheterna bli verklighet i alla barns liv. Barn kan inte vänta – en barndom går inte i repris.

Barnombudsmannens tilläggsrapport 2022