Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
28 juni 2022

Barnombudsmannen i Almedalen 2022

Elisabeth Dahlin, barnombudsman, är på plats i Almedalen och deltar i flera seminarier, som bland annat handlar om barns rätt till ett tryggt boende och barns rätt till en uppväxt fri från våld.

I seminarierna nedan medverkar Elisabeth Dahlin.

Måndag 4 juli

9.00-10.00 Det osynliggjorda våldet i vårdnadstvister - hur kan barns rättigheter stärkas?

Det vanligaste är att det är pappan som utövar våld och andra övergrepp, även om det också finns mammor som utövar våld. I många fall väger domstolarna inte in uppgifterna om våld i sina beslut. Det kan ha lett till att barn har tvingats att bo eller ha umgänge med en våldsutövande förälder. Även barn som lever med skyddad identitet tvingas ibland till umgänge med en förälder som utövar våld. I detta seminarium diskuterar de medverkande vad som behöver göras för att barns rättigheter ska bli tillgodosedda.

Medverkande: Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten, Olga Persson, ordförande Unizon, Åsa Landberg, sakkunnig i våld mot barn Allmänna Barnhuset, Åsa Hjertström, utredare Jämställdhetsmyndigheten och Mikael Thörn, moderator Jämställdhetsmyndigheten.

Plats: Hamnplan, H218, "Barnrättstorget".

Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten.

14.30-15.15 Prata med oss, inte om oss – ungdomar som förändringsaktörer

Det finns ett antal bostadsområden som får negativa stämplar, där ungdomarna klassas som problem. Men vad händer om vi börjar lyssna på dessa unga, ber dem utveckla sina områden och gör dem till förändringsaktörer? Det finns positiva exempel där lokala krafter bryter den negativa spiralen.

Medverkande: Ungdomar från Erikshjälpen Framtidsverkstad, Uppsala, Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig Helamalmö och Mattias Ingeson, regionchef, Studieförbundet Bilda Sydöst.

Plats: S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, "Newman/Bildascenen".

Arrangör: Erikshjälpen och Studieförbundet Bilda.

16.00-16.45 Barn på flytt - strukturell hemlöshet ur ett barnrättsperspektiv

Hur påverkas barn av den strukturella hemlösheten som är utbredd i storstäderna? Vad krävs för att barns rätt till en trygg bostad ska tillgodoses?
Avsaknaden av en trygg bostad får allvarliga följder för barnen. Sociala Missionens rapport ”Barn på flytt” lyfter berättelser från sex barnfamiljer som på grund av strukturella faktorer saknar bostad. Vid seminariet presenterar Sociala Missionen sin rapport och belyser, tillsammans med forskare och barnrättsexperter, frågan om strukturell hemlöshet ur ett barnrättsperspektiv.

Medverkande: Tove Samzelius, universitetslektor i socialt arbete Malmö Universitet, Karolina Skog, Särskild utredare i regeringens utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning, Yodit Haile Sellasie, socionom, Sociala missionen och Elias Nygren, moderator, Sociala missionen.

Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka.

Arrangör: Sociala missionen, Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan.

Tisdag 5 juli

8.30-9.15 Behövs en nationell strategi för barn och ungas trygghet och framtidstro? Något måste hända – nu

Hur efterlever Sverige Barnkonventionens artikel 19 - Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare? Hur skapas trygghet för barn och unga genom förebyggande insatser under deras uppväxt? När bör insatser sättas in och hur tidigt bör vi agera för att undvika att unga upplever otrygghet?

Medverkande: Stina Liljekvist, ordförande Skandias stiftelse Idéer för livet, Christoffer Bohman, chef för utredningssektionen Polisområde Södermanland och Örjan Ekblom, professor Gymnastik- och idrottshögskolan.

Plats: Strandgatan 27, trädgården, "Skandias Pensionsträdgård".

Arrangör: Skandias stiftelse Idéer för livet.

9:45 - 10:45 Alla barn ska ha rätt till en trygg bostad - i Sverige finns barn i tillfälliga och osäkra boenden

Rätten till bostad finns inskriven i vår grundlag. Barnkonventionen är lag i vårt land sedan 2020 och enligt socialtjänstlagen har alla barn rätt till en skälig levnadsnivå. Det är en självklarhet att barn behöver ett tryggt och stabilt boende för att utvecklas på ett tillfredställande sätt ändå, ökar barns bostadslöshet.

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "sal B 15".

Arrangör: Centralförbundet för socialt arbete, CSA.

12:10 - 12:50 Det sociala arbetets utmaningar 2022

Panelsamtal. Medverkande: Jan Jönsson, Socialborgarråd Stockholm, Charlotta Rehnman Wigstad, Direktör, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och Martin Börjeson, samtalsledare.

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "sal B 15".

Arrangör: Centralförbundet för socialt arbete, CSA.

Onsdag

8.45-9.30 Unga hbtqi-personers levnadsvillkor sämre än andra ungas

En ny rapport framtagen av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, om unga hbtqi-personers levnadsvillkor överlämnades till regeringen 1 juni. Det är den första stora kartläggningen på området på över tio år. Hur kan situationen för unga hbtqi-personer förbättras? Vad tycker unga hbtqi-personers egna organisationer?

Medverkande: Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Sofia Zere, avdelningschef MUCF, Dharana Favilla, utvecklingsledare (moderator) MUCF, Lars Arrhenius, Diskrimineringsombudsman, Elias Fjellander, ordförande RFSL Ungdom och Katarina Bergehed, sakkunnig i hbtqi-frågor, Amnesty International Sverige.

Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem.

Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

 

Program Almedalen

I Almedalsveckans officiella program går det att hitta mer information om hela programmet 2022.