Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
28 september 2022

Barnombudsmannen lyfter flera allvarliga brister hos FN:s barnrättskommitté i Genève

Idag träffar Barnombudsmannen tillsammans med Institutet för mänskliga rättigheter FN:s kommitté för barnets rättigheter i Geneve. Syftet med mötet är att svara på barnrättskommitténs frågor utifrån de tilläggsrapporter de båda myndigheterna lämnat in med anledning av att Sveriges genomförande av barnkonventionen granskas.

Barnombudsmannen lyfter i sin rapport flera allvarliga brister när det gäller likvärdighet och barns tillgång till sina rättigheter. Barnombudsman Elisabeth Dahlin är under dagen på plats för att svara på kommitténs frågor.

– Min uppgift är att svara på de frågor som FN:s barnrättskommitté ställer med anledning av vår rapport. De kan handla om att förtydliga eller utveckla de resonemang vi för. Syftet är att ge kommittén ett så bra underlag som möjligt inför deras möte med den svenska regeringen som har ansvar för genomförandet av barnkonventionen i Sverige, säger Elisabeth Dalin.

I januari ska FN:s barnrättskommitté träffa företrädare för Sveriges regering för att sedan lämna rekommendationer till Sverige om vilka åtgärder som behöver vidtas för att bättre leva upp till barnkonventionen.

Läs Barnombudsmannens tilläggsrapport till FN:s barnrättskommitté:

Läs: Elisabeth Dahlin på Aftonbladet debatt om tilläggsrapporten till barnrättskommittén och vad som behöver göras för att säkerställa barns rättigheter.

Här kan du ta del av ett seminarium där Elisabeth Dahlin berättar om tilläggsrapporten till FN:s barnrättskommitté.