Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
4 april 2023 Evenemang

Digital kunskapskonferens om barns (o)lika tillgång till rättigheter

Save the date! Den 7 november anordnar Länsstyrelserna och Barnombudsmannen en digital kunskapskonferens med rubriken ”Barns (o)lika tillgång till rättigheter”.

Med utgångspunkt från barnkonventionens artikel 2 och rekommendationerna från FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) vill vi öka kunskapen om hur man kan motverka diskriminering och hur man kan bidra till att skapa likvärdiga villkor för barn.

Av barnkonventionens artikel 2 framgår att inget barn ska diskrimineras och att staten ska sträva mot att skapa likvärdiga villkor så att alla barn kan få sina rättigheter tillgodosedda. Barnrättskommittén har nyligen givit Sverige rekommendationer om vad som behöver göras för att vi ska leva upp till rättigheterna i barnkonventionen. Kommittén har bland annat uttryckt oro för de stora skillnaderna mellan barn och deras tillgång till sina rättigheter. 

Läs mer om Barnrättskommittén och deras rekommendationer 

Tid: 7 november kl 9.00-12.00

Mer information om konferensen och hur man anmäler sig kommer senare. 

Hoppas du kan delta!