Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
17 januari 2023

FN:s barnrättskommittés granskning om hur Sverige uppfyller barns rättigheter enligt barnkonventionen

I två dagar har regeringen varit i Genève för att svara på FN:s barnrättskommittés frågor om hur Sverige uppfyller rättigheterna i barnkonventionen. Regeringen representerades av socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och tjänstepersoner från regeringskansliet.

På plats i Genève var också barnombudsman Elisabeth Dahlin samt representanter från flera barnrättsorganisationer.

Kommittén ställde frågor som rörde olika områden inom barnrätt, bland annat om barnets rätt att skyddas mot våld, om domstolars kompetens när det gäller barn och barns rättigheter, om hur rätten till delaktighet ska uppfyllas vid beslut som rör barn, barns psykiska hälsa och asylsökande barns rättigheter.

I februari kommer barnrättskommitténs rekommendationer om vad Sverige behöver göra för att uppfylla barns rättigheter lämnas till regeringen.

Rättigheterna i barnkonventionen gäller alla barn som vistas i Sverige, inget barns rättigheter får kränkas.

Om granskningen

Vart femte år ska alla stater som ratificerat konventionen lämna en rapport till barnrättskommittén om arbetet med barns rättigheter och efterlevnaden av konventionen. Sveriges rapport baseras på en lista med frågor som barnrättskommittén skickat i förväg. Frågorna rör aktuella ämnen kopplade till barns rättigheter i Sverige och regeringen förväntas bemöta dessa.

När en stat lämnat sin rapport kan barnrättsorganisationer, barnombudsmän och MR-institut lämna in egna rapporter till kommittén, för att komplettera regeringens bild.

Kommittén tar del av alla rapporter och drar den slutsatser och ger rekommendationer till staterna om hur barnkonventionen ska genomföras. Dessa presenteras i kommitténs ”concluding observations”. Om brister identifierats ges råd om önskvärda förbättringar.

Barnrättskommitténs senaste granskning har skjutits upp, bland annat på grund av pandemin. Senaste granskningen skedde 2015.

Här är länkar till barnrättskommitténs utfrågning:

Se sändningen från utfrågningens första dag

Se sändningen från utfrågningens andra dag

Här är vår rapport till barnrättskommittén inför granskningen:

Läs rapporten här.