Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
13 september 2022 Nyhet

För en mer trygg och inkluderande skola för unga transpersoner och icke-binära - rapport till regeringen

Rätten att känna sig trygg och inkluderad i skolan gäller alla barn. Trots det, visar utredningar om unga hbtqi-personers levnadsvillkor att de är mer utsatta än andra unga.

Skolan upplevs vara en otrygg plats där risken är stor att utsättas för mobbning och våld. Dessa former av utsatthet förknippas i sin tur med nedsatt psykisk och fysisk hälsa samt försämrad skolgång och utbildning. Samtidigt visar undersökningar att flertalet skolor inte arbetar med hbtqi-frågor på ett främjande och förebyggande sätt, exempelvis i undervisningen eller på skolnivå.

Barnombudsmannen har ett pågående regeringsuppdrag som handlar om att undersöka vilka insatser som behövs för att göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats för unga transpersoner och icke-binära. Vi har sammanställt resultaten i rapporten För en mer trygg och inkluderande skola för unga transpersoner och icke-binära.

I arbetet har vi identifierat övergripande brister i kunskapen om unga hbtqi-personer och deras situation i skolan. För att åstadkomma en trygg och inkluderande skola för unga transpersoner och icke-binära samt även alla unga hbtqi-personer behövs insatser inom tre områden:

  • systematiskt arbete att främja skolans värdegrund, förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande behandling för ett öppet och accepterande skolklimat för alla elever
  • kunskaps- och kompetensutveckling inom hbtqi-frågor för att bemöta hbtqi-elever på ett stöttande och stärkande sätt
  • ett hbtqi-inkluderande perspektiv för att främja tillitsfulla relationer samt att stärka upplevelsen av skolan som en trygg plats

Läs rapporten:

För en mer trygg och inkluderande skola för unga transpersoner och icke-binära