Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
4 juni 2021 Nyhet

Frukostseminarium 15 juni klockan 8.00-9.00 om Barnombudsmannens årsrapport 2021

Alla tar ju inte ansvar- Barnkonventionen som lag under en samhällskris.

Seminariet kommer att publiceras på vår hemsida så snart det är textat.

I rapporten har Barnombudsmannen undersökt vilka brister i barns rättigheter som var kända innan covid-19-pandemin och vilka brister som synliggjorts under pandemin. För barn och unga i Sverige har covid-19- pandemin inneburit stora omställningar, till exempel vid distansundervisning och inställda fritidsaktiviteter. Beslut som har tagits för att minska smittspridningen har medfört allvarliga konsekvenser för barn på kort och lång sikt. Maskor har uppstått i skyddsnätet för många barn.

Vi har tittat närmare på vad de olika besluten som fattats under pandemin har inneburit för barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Utifrån det har vi lagt fram tre förslag till regeringen om vad som måste göras för att samhället ska bli bättre på att efterleva barnkonventionen i kris.

Vid seminariet presenterar Elisabeth Dahlin, barnombudsman, rapporten.