Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
22 oktober 2020 Nyhet

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag?

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

Webbkonferensen består av tre livesändningar

09.00 till 10.30

Charlotte Palmstierna, huvudsekreterare i barnkonventionsutredningen, informerar om vad utredningen har kommit fram. I ett panelsamtal deltar sedan: Charlotte Palmstierna, Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Pernilla Leviner, Stockholms universitet och Eva-Marie Persson, Åklagarmyndigheten.

11.00 till 12.05

Charlotte Palmstierna informerar särskilt om utredningens slutsatser kring tillämpningen av barnkonventionens artikel 3 och 12. I ett panelsamtal deltar sedan Charlotte Palmstierna, Jennie Gustafsson, Elevorganisationen Svea, Marie Karphammar Lundin, SKR och Karin Juhlén, Socialstyrelsen.

12.10 till 12.30

I den sista sändningen reflekterar vi över hur vi går vidare utifrån det utredningen har kommit fram till och vilka aspekter som är särskilt viktiga i det framtida arbetet med att genomföra barnkonventionen. I samtalet deltar: Elisabeth Dahlin, Arion Chryssafis, ordförande i SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg och Georg Andren, Landshövding i Värmland.

Med vänlig hälsning,

Elisabeth Dahlin, Barnombudsman