Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
16 juni 2023

Mobiltelefoner på SiS är inte en rättighet enligt barnkonventionen

Statens institutionsstyrelse, SiS, har rätt att fatta beslut om inskränkningar i barns rätt att använda kommunikationstjänster som mobiltelefoner och surfplattor. Detta enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU).

Barnkonventionen hindrar inte myndigheter att neka barn att använda elektroniska kommunikationstjänster som till exempel mobiltelefoner. Möjligheten att fatta beslut om inskränkningar i rätten att använda mobiltelefoner regleras i lagstiftningen som nämns ovan. I barnkonventionen nämns inget om barnets rätt till elektroniska kommunikationstjänster.

Regeringskansliet beslutade den 31 mars 2022 att ge en utredare i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som syftar till att säkerställa en trygg och säker miljö på Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem för de som vårdas enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU (S 2022:C).

Utredaren ska bland annat analysera och ta ställning till om myndighetens särskilda befogenheter om att begränsa barns och ungas användning av elektroniska kommunikationstjänster och möjligheter att ta emot besök på SiS särskilda ungdomshem är ändamålsenliga eller behöver förändras. Vid analysen ska skillnaden mellan de särskilda ungdomshem där unga avtjänar sluten ungdomsvård med stöd av lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU) och de särskilda ungdomshem där unga vårdas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), beaktas.