Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
12 oktober 2020 Nyhet

Ny vägledning ska stärka barns och ungas rättigheter på nätet

Barns och ungas rättigheter på digitala plattformar riktar sig främst till aktörer som skapar, tillhandahåller och ansvarar för digitala miljöer där det är vanligt att barn och unga befinner sig i.

– Utifrån ett barnrättsperspektiv ser vi ett stort behov av trygga och säkra digitala miljöer som är anpassade för barn och unga. Alla som skapar tjänster som riktar sig till barn och unga måste när de utformar sin tjänst ha barnets bästa i fokus och ha barnkonventionen som utgångspunkt, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman.

De tre myndigheterna har på olika sätt ansvar för att skydda barn och unga och stärka deras rättigheter. Vägledningens syfte är att ge generellt stöd främst utifrån ett integritetsperspektiv (där dataskyddsförordningen, GDPR, är en central lagstiftning) och ett barnrättsperspektiv (utifrån barnkonventionen som är lag sedan januari i år). Vägledningen innehåller också råd baserade på lagstiftarens intentioner när det gäller att skydda barn från skadlig mediepåverkan.

Ladda ner vägledningen Barn och ungas rättigheter på digitala plattformar

Download in English