Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
2 november 2022

Nytt webbaserat metodstöd

För att leva upp till barnkonventionen ska en prövning av barnets bästa göras inför varje åtgärd som berör barn, direkt eller indirekt. Barnombudsmannens nya metodstöd hjälper kommuner, regioner, myndigheter och andra verksamheter som gör prövningar av barnets bästa. Alla delar som ingår i en prövning gås igenom steg för steg med checklistor och fördjupningsmaterial. Metodstödet är generellt och övergripande för att kunna användas av olika typer av verksamheter. Det kan också användas för att utveckla och konkretisera den egna verksamhetens prövningar av barnets bästa.

Gå till metodstödet prövning av barnets bästa