Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
22 december 2021 Nyhet

Rasism är en del av barns vardag visar ny rapport från Barnombudsmannen

Barn i alla åldrar upplever rasism och rasism är en del av barns vardag. Det visar den rapport som Barnombudsmannen tagit fram på uppdrag av regeringen. En betydande del i uppdraget har varit att lyssna på barn och ungas egna röster. ”Rasism är känsla att vara annorlunda och behandlas sämre” säger ett av barnen i en intervju.

Kartläggningen av befintlig forskning och studier visar att rasism är en del i barns vardag redan från tidig ålder och kommer till uttryck på många olika sätt såsom osynliggörande, misstänkliggörande, verbala trakasserier, hot och våld. Barn utsätts för rasism i olika miljöer och av både andra barn och vuxna. Många upplever en hård rasistisk jargong i framför allt skolan där det rasistiska språkbruket normaliserats.

– Barnkonventionen är lag och enligt artikel 2 i konventionen får inget barn diskrimineras. Att barn diskrimineras och utsätts för rasism är helt oacceptabelt. Det behövs mer kunskap, förebyggande åtgärder och krafttag på alla nivåer i samhället för att motverka detta, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman.

Det viktigaste resultatet kommer från intervjuer med 73 barn i åldrarna 12–18 år. Barnen pekar själva på att vuxna har en viktig roll och ett ansvar för att både stärka och skydda barn. Det finns också ett stort behov av att få prata om rasism och inte bara när något har hänt. De menar att vuxna ofta lägger vikt vid att ta reda på exakt vad som hänt, men barnen lyfter att det är minst lika viktigt att den som utsatts för rasism blir bemött av en person som ser och förstår vad barnet är med om. Vuxna, framför allt skolpersonal och föräldrar behöver lära sig mer om rasism för att kunna prata om det i skolan och hemma. Barnen vill också att vuxna ingriper direkt när någon utsätts för rasism.

– Många av barnen vi träffat anser att de inte har tillgång till samma rättigheter som andra barn. De vill bli sedda, lyssnade till och tagna på allvar. De säger också att de vill prata med vuxna om rasism, då är det dags att göra det. Barn som utsätts för rasism möter stora hinder för sin utveckling, hälsa och framtidsmöjligheter. Inget barn ska utsättas för rasism, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman.

Barnombudsmannens förslag om vad som behövs för att motverka barn och ungas utsatthet för rasism:

  • Systematiskt arbete där barn själva deltar.
  • Mer kunskap och ett gemensamt språk för exempelvis skolledare, skolpersonal och andra vuxna som arbetar nära barn.
  • Metodstöd och verktyg samt färdigheter för att arbeta med dessa i praktiken.
  • Stärkt demokrati- och värdegrundsarbete i skolor och förskolor
  • Utvärderingar för att få mer kunskap om vilken effekt olika metoder, arbetssätt och enskilda insatser har 

Läs rapporten här