Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
17 augusti 2023

Regeringen tillsätter en utredning om hur socionomutbildningen bättre ska förbereda för brottsförebyggande arbete

Vi välkomnar att regeringen tillsätter denna utredning. I vår årsrapport 2023 Jag hade vitt hjärta- tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet lyfte vi behovet av att socialtjänsten behöver reformeras för att tillgodose alla barns rätt till skydd och stöd. Socialtjänsten måste arbeta tvärprofessionellt och med barnet i fokus. Om barn får stöd tidigt minskar risken för allvarlig problematik eller kriminalitet senare i livet. Samhällets förmåga att upptäcka barn som växer upp i våld och försummelse måste stärkas och därefter måste de få rätt stöd och insatser. 
Läs mer i årsrapporten om våra förslag till regeringen.