Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
2 januari 2023 Nyhet

Barnombudsmannen avstyrker förslaget till ny förordning angående konsekvensutredningar

Det är minst sagt förvånande att frågan om konsekvenser för barn och barns rättigheter nästan helt saknas i promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22) i resonemang, bedömningar och förslag. Konsekvenser för barn och barns rättigheter är något som måste tydliggöras. Mot den bakgrunden avstyrker vi förslaget till ny förordning i dess nuvarande form.

Barnombudsmannen instämmer i det som lyfts fram i promemorian, att det ofta saknas konsekvensutredningar och att de, när de genomförts, brister i kvalitet.

En ny förordning om konsekvensutredningar behöver innehålla tydliga regler om att en analys ska göras av konsekvenser för barns rättigheter. Detta är nödvändigt för att Sverige ska uppfylla sina internationella åtaganden och även för att vara i linje med hur regeringen uttryckte sig i förarbeten inför att barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Konsekvenser för barns rättigheter behöver nämnas uttryckligen i en ny förordning om konsekvensutredning. Om regeringen väljer att gå vidare utifrån promemorians förslag och bedömningar krävs att en fördjupad analys av konsekvenserna för barn och barns rättigheter görs i det fortsatta författningsarbetet och att lämpliga åtgärder för att minimera eventuella negativa konsekvenserna för barn införs.

Läs Barnombudsmannens hela remissvar