Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
22 augusti 2022 Nyhet

Remissvar Sänk tröskeln till en god bostad

Artikel 27 i barnkonventionen erkänner varje barns rätt till en levnadsstandard som krävs för barnets fysiska och psykiska utveckling. Där framgår också att staten, vid behov, ska bistå föräldrarna med t ex mat, kläder och bostad.

Vi är positiva till flera av utredningens förslag. Förslagen innebär steg i rätt riktning för barns rätt till en bostad. Det är positivt att utredningen på flera ställen återkommande lyft barn och barnfamiljer som en särskilt viktig grupp kopplat till åtgärder för en god och trygg bostad. Dock undrar vi i vilken utsträckning förslagen leder till verklig förbättring för barn i otrygga bostadssituationer, detta i synnerhet med likvärdighet över landet i åtanke.

Remissvar - Sänk tröskeln för en god bostad

I årsrapporten 2022 Blir det någon skillnad eller säger vi det här helt i onödan? tar vi upp barnets rätt till en trygg bostad. 

Blir det någon skillnad eller säger vi det här helt i onödan?