Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
5 oktober 2021 Nyhet

Välkommen till konferensen: Barns rätt att komma till tals

Barnombudsmannen och länsstyrelserna bjuder torsdagen den 18 november in till konferens i samband med Barnkonventionens dag den 20 november 2021.

Konferensen syftar till att ge ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa barnkonventionens artikel 12 om barnets rätt att komma till tals.

Barn har som grundläggande rättighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade, men deras röster utgör också ett nödvändigt och värdefullt kunskapsunderlag i vår gemensamma samhällsutveckling. Att göra barn och unga delaktiga kan göras på såväl individ- som på gruppnivå, med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi vänder oss med denna digitala kunskapskonferens till alla som vill ha mer kunskap om vad det kan innebära att genomföra barns rätt att komma till tals.

Konferensen kommer att genomföras digitalt.

Programmet består av föreläsningar och panelsamtal men det kommer också att finnas möjlighet för interaktivitet. Länk skickas ut innan konferensen.

Tid: 18 november 2021, klockan 09.00-12.15

Anmälan: Anmäl dig på länsstyrelsens hemsida senast den 5 november

Program