Könsidentitet och intersexvariationer

Barnombudsmannen har under 2019 och 2020 ett uppdrag från regeringen att inhämta erfarenheter från barn och unga om frågor som rör könsidentitet och intersexvariationer.

Uppdraget genomförs i två delar:

Hösten 2019 och våren 2020 samlas erfarenheter från barn och unga med transerfarenhet in och utifrån detta material ska Barnombudsmannen ta fram ett stöd för barn och unga med transerfarenheter samt till anhöriga.

Under mars och april genomförde Barnombudsmannen en enkätundersökning hos barn och unga mellan 7-21 år som är transperson, har erfarenheter av trans eller är osäkra på sin könsidentitet.

Under hösten genomför Barnombudsmannen en enkätundersökning bland barn och unga som har erfarenhet av intersexvariationer.

Kunskapsseminarium
Inom ramen för detta uppdrag genomförde Barnombudsmannen tillsammans med regeringens organ Statens medicinsk-etiska råd (Smer) ett kunskapsseminarium i februari 2020 med rubriken - Vård av barn och unga med könsdysfori: kunskap, etik och barnets rättigheter. Läs mer om seminariet