Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
1 juli 2019 Avslutade

Inhämta erfarenheter som rör könsidentitet och intersexvariationer

Extern ref.: A2019/01276

Uppdrag att inhämta erfarenheter från barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer.

Uppdrag givet i A2019/01276.

Rapporteras till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

Rapport och resultat från Barnombudsmannen

Under 2019-2020 hade Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att inhämta erfarenheter från barn och unga med transerfarenhet samt från barn och unga med intersexvariationer.

Uppdraget har omfattat att samla in och sprida erfarenheter så att de kan utgöra ett stöd för barn och unga med transerfarenheter och deras anhöriga. Barnombudsmannen har också tagit fram en kunskapssammanställning som spridits till aktörer som möter dessa barn och unga i sitt arbete. Inom uppdraget hölls även ett kunskapsseminarium tillsammans med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) med fokus på vården av barn och unga med könsdysfori.

Läs kunskapssammanställningen (pdf)

Gå till Mina rättigheter och sidan för dig som är trans eller har funderingar

Läs mer om kunskapsseminariet på smer.se