"Viktigast av allt" material till föräldrar om barnets rättigheter i familjen

Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv. Därför har föräldrar särskilda rättigheter och skyldigheter enligt barnkonventionen. Alla föräldrar har rätt till stöd från samhället när de behöver. 

Här kan du ladda ner material

Att leva med barn är inte så lätt alla gånger. Att alltid veta vad som är bäst. Att ta ansvar, att vara lugn och klok. Alla föräldrar har väl dagar då man inte känner sig så lyckad. Barnkonventionen är ingen föräldrahandbok, men den ger värderingar att bygga på. Med dem och sitt eget förnuft klarar man sig långt.

Barnombudsmannen har på regeringens uppdrag tagit fram tre filmer om barnets rättigheter i familjen. De riktar sig till blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0-5 år. De är i första hand gjorda för att visas i föräldragrupper på mödra- och barnavårdscentraler. Där kan deltagarna tillsammans prata om vad man sett och hur det berör ens eget liv med barn. För den som leder föräldragrupper finns en handledning till filmerna.


Vi har också samlat information om samhällets stöd till föräldrar och barnets rättigheter i familjen. 

I barnkonventionen om föräldrar:

  • Föräldrarna har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Det är både en rättighet och en skyldighet.
  • Föräldrarna ska ge barnet vägledning och råd, men också lyssna på barnet och ta hänsyn till hans eller hennes tankar.
  • Båda föräldrarna har ansvar gemensamt. De ska sätta barnets bästa främst.
  • Föräldrar har rätt till stöd från samhället.

Textad Film 1 En egen vilja

Textad Film 2 Utforskaren av världen

Textad Film 3 Den behövande människan