Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer. De flesta publikationer går att ladda ner direkt. Vissa kan du även beställa som trycksak. På respektive publikations sida framgår pris ifall de går att beställa.

Alla beställningar av våra publikationer hanteras av förlaget Nordstedts juridik. Om du har frågor om din beställning och vid antal över 15 på en publikation kontakta förlaget på telefon 08-598 191 00 eller kundservice@nj.se.

Respekt

Respekt (2016) »

Barnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. De berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill få leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och våld. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut.

Bryt tystnaden

Bryt tystnaden (2014) »

Barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa Barnombudsmannen har under 2013 mött och lyssnat till 62 barn och unga i åldrarna 8–24 år för att ta del av deras erfarenheter och upplevelser a...

Signaler

Signaler »

Våld i nära relationer. Barn och ungdomar berättar.

Kom närmare

Kom närmare (2009) »

Om att överbrygga avståndet mellan barn och vuxna. Tycker du att barn ska tas på allvar? Anser du det självklart att lyssna på vad de tycker och vill? Vill du att de ska bemötas med respekt? Vi fö...

Sverige äger

Sverige äger! (2008) »

Barn och unga berättar om sitt land. Sverige är ett bra land för barn och unga att leva i. Landet är tryggt, fredligt, demokratiskt och har en fin natur och bra miljö. ”Sverige äger!”, skriver nå...

Klara, färdiga, gå

Klara, färdiga, gå! (2007) »

Den här rapporten belyser de yngsta barnens situation. Vi har tittat närmare på förskolan, föräldrarelationer, utsatthet, hälsa och möjligheter att komma till tals.

Röster som räknas

Röster som räknas (2006) »

Barnombudsmannens årsrapport 2006 innehåller både resultat från en undersökning om inflytande bland barn och unga och ger tips, råd och metoder till ett framgångsrikt arbete för barnets bästa.

Barnets bästa

Barnets bästa (2005) »

Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge. Varje år upplever drygt 50 000 barn och unga att deras föräldrar separerar. Ibland leder det till en process i domstol om vårdnaden om barnet, hur barnet ska bo eller om hur umgänget med barnet ska vara utformat.

Varukorg

Din beställningskorg är tom