Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer. De flesta publikationer går att ladda ner direkt. Vissa kan du även beställa som trycksak. På respektive publikations sida framgår pris ifall de går att beställa.

Alla beställningar av våra publikationer hanteras av förlaget Nordstedts juridik. Om du har frågor om din beställning och vid antal över 15 på en publikation kontakta förlaget på telefon 08-598 191 00 eller kundservice@nj.se.

Tid för rättvisa

Tid för rättvisa »

En enkätstudie av åklagarkamrarnas handläggning av ärenden där barn misstänks vara utsatta för vålds- eller sexualbrott i nära relationer.

Socialnämndens ansvar för barn i samhällsvård

Socialnämndens ansvar för barn i samhällsvård »

Barnombudsmannens enkätstudie angående nämndernas egna direktiv för arbetet med barn och ungdomar som omhändertas för samhällsvård.Under 2010 har Barnombudsmannen mött drygt 100 barn och ungdomar f...

Tandvården och barn som far illa

Tandvården och barn som far illa (2010) »

Barnombudsmannen har genomfört en kartläggning av tandvårdens erfarenhet av att möta barn som far illa på olika sätt och vilken beredskap som finns på klinikerna för att hantera sådana situationer.

Vilja och uthållighet

Vilja och uthållighet (2008) »

För tredje gången svarar länsstyrelserna på en enkät om barnperspektivet i verksamheten, men det är första gången som vi redovisar deras svar i en separat rapport.Arbetet med att genomföra barnkonv...

På lång sikt

På lång sikt (2008) »

För femte gången svarar landstingen på en enkät om barnperspektivet i verksamheten och arbetet med att genomföra barnkonventionen. Undersökingen visar att utvecklingen går framåt, att ett antal lan...

Upp till 18 - fakta om barn och ungdom (2007) »

En femtedel av Sveriges befolkning är under 18 år.
Upp till 18 beskriver barns levnadsförhållanden i siffror generellt och över tid. Den är en uppslagsbok med fakta om barns och ungas liv.

När viljan finns

När viljan finns (2007) »

Länsstyrelserna är viktiga aktörer för att öka efterlevnaden av barnkonventionen i Sverige. Därför har vi ställt frågor till dem om hur arbetet med att genomföra barnkonventionen bedrivs.

Mer än bara lite kul

Mer än bara lite kul (2007) »

Ju fler fritidsverksamheter som välkomnar barn med funktionsnedsättningar desto mindre resurser behöver kommunen avsätta för att dra igång eller ge stöd till särskilda aktiviteter för dessa barn. ...

När trygghet står på spel

När tryggheten står på spel (2005) »

 Det är viktigt att barnet får komma till tals, när tryggheten står på spel.  Barnombudsmannen har studerat mål, som rör vårdnad, boende och umgänge, där det finns uppgifte...

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress (2004) »

Barn och unga har under en längre tid tagit upp stress som ett vardagsproblem. Redan för tre år sedan frågade vi kontaktklasserna om hur vanligt det var att känna stress. Resultatet var oroande. ...

Straffa inte barnet

Straffa inte barnet! (2004) »

En studie av barnperspektivet inom kriminalvården. I Sverige finns ett stort antal barn som växer upp med föräldrar som är frihetsberövade. De blir inte alltid sedda och får inte det stöd de behöve...

Varukorg

Din beställningskorg är tom