Bakom fasaden (2011)

Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar

Barnombudsmannens årsrapportering 2011

Det senaste året har Barnombudsmannen arbetat med drygt 100 barn och ungdomar som är omhändertagna av samhället. Denna årsrapport handlar om det barnen och ungdomarna har förmedlat och den analys vi har gjort utifrån barnkonventionen.

I rapporten lägger vi flera förslag på hur regering och riksdag kan ge förutsättningar för att säkerställa barnens rättigheter.

Barnens och ungdomarnas berättelser och tankar presenteras i rapporten "Bakom fasaden - Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar". Kompletterande material samt underlag till vår analys hittar du nedan.

Beställ och ladda ner rapporten