Signaler (2012)

Våld i nära relationer. Barn och ungdomar berättar.

Barnombudsmannens årsrapportering 2012

I rapporten har Barnombudsmannen fokuserat arbetet på barn som upplevt våld i nära relationer. Vi har lyssnat systematiskt på barn och unga i utsatta situationer. De som in på bara skinnet och djupt in i själen vet hur det faktiskt är att växa upp med våld och övergrepp.

Årsrapporten handlar om barnens berättelser, våra analyser av samtalen och på vilket sätt samhället möter behoven utifrån barnkonventionen. Våra slutsatser mynnar ut i tre krav på viktiga förändringar.

Beställ och ladda ner rapporten

Illustrationer i denna årsrapportering har tagits fram av Caroline Roberts.