Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
Publikation

Signaler

Våld i nära relationer. Barn och ungdomar berättar.

Om rapporten

Barnombudsmannen har träffat barn och ungdomar som upplevt våld i nära relationer.

De har erfarenhet av att leva i familjer med hedersnormer, av sexuella övergrepp, av att själva bli misshandlade och att bevittna våld. Ett genomgående tema i deras berättelser är att våldet kunde pågå väldigt länge utan att upptäckas. De har försökt signalera, men vuxna har inte hört eller förstått.

I berättelserna har vi också fått höra hur samhället har agerat när våldet väl blivit uppdagat, hur de bemötts av skola, hälso- och sjukvård, polis och rättsväsende i övrigt.

Men om en aktör är det skrämmande tyst: socialtjänsten. När den trots allt omnämns framstår den som passiv, fokuserad på de vuxna och ovillig att lyssna. Utifrån barnens och ungdomarnas berättelser och våra övriga kartläggningar presenterar Barnombudsmannen sina förslag till förändring.