”Vi lämnade allting och kom hit” (2017)

Barnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete mött cirka 600 barn och unga som tagit sin flykt till Sverige.

Barn sitter i asylutredning hos Migrationsverket

Många barn har berättat om sina framtidsdrömmar, om hoppet som ställts till Sverige och fristaden här från det barnen upplevt tidigare i sina liv. Men barn har också berättat om asylutredningar där deras asylskäl inte fått komma fram. Hur utredningar inte utförts på ett barnanpassat sätt och att barnen inte alltid förstått vad som händer.

Barnen har också berättat om ett mottagande som ibland har varit otryggt med stora boenden med främmande vuxna, många flyttar och uppbrott, lång väntan på att få en god man och en skolgång med förhinder.

Beställ eller ladda ner rapporten
Förenklad version för dig under 18 år

Våra förslag

Stärk barnrättsperspektivet i utlänningslagen

 • Tydliggör barnspecifika former av förföljelse som flyktinggrund i lagen.
 • Stärk barnets rätt att komma till tals i lagen.

Stärk barnrättsperspektivet i asylutredningen

 • Inrätta barnanpassade utredningsenheter på Migrationsverket.
 • Inför en tidsgräns för start av asylutredningar som rör barn.
 • Inrätta en särskild inspektion för att säkerställa att Migrationsverkets rutiner och riktlinjer tillämpas rättssäkert och enhetligt.

Säkerställ trygghet och skydd i barnens boende och vardag

 • Inför statliga mottagnings- och utredningsenheter för att bedöma ensamkommande barns behov direkt vid ankomsten.
 • Reformera god man-systemet.
 • Placera barn i familj på boenden avsedda för familjer.
 • Säkerställ barnets rätt till utbildning.
 • Inför skolplikt för asylsökande barn.
 • Inför en tidsgräns som anger att barn ska börja skolan inom en månad efter ankomsten till Sverige.

Taggtråd

Barnombudsmannen berättar om årsrapporten 2017