Kunskapslyftet Barnrätt i praktiken

Under 2017–2019 har Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att stödja kommuner, regioner och särskilt berörda myndigheter med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. Satsningen kallas för Barnrätt i praktiken. Missa inte vårt nyhetsbrev  och våra webbseminarier med stöd för dig som vill jobba med barnrätt.

Fyra glada tjejer

Uppdraget bygger på ett förslag från barnrättighetsutredningen som lämnades till regeringen 2016.

Den 13 juni 2018 röstade riksdagen ja till att göra barnkonventionen till svensk lag. Barnrättslagen träder i kraft den 1 januari 2020.

Stöd till myndigheter, kommuner och regioner

Staten har ansvaret för att Sverige uppfyller FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnkonventionen ska efterlevas i statens verksamheter. Kommuner och regioner ansvarar i sin tur för många frågor som rör barn och ungdomar direkt.

De myndigheter som är med i kunskapslyftet är Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens skolinspektion.

Webbseminarium och barnrättsresa

Barnombudsmannen erbjuder en serie webbseminarier under 2018. Den 20 november genomförs den webbsända konferensen som heter Att ta barnrättsarbetet vidare.

Myndigheten arbetar för närvarande med att utveckla Barnrättsresan som är ett metodstöd för utvecklingsarbete i förvaltningen. Det är ett digitalt verktyg som kommer att kunna användas av organisationer som vill ta ett helhetsgrepp över barnrättsarbetet.

Information om webbseminarier och annat som är på gång får du genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Kontaktpersoner

Frågor om arbetet med myndigheter
kunskapslyft@barnombudsmannen.se

Frågor om arbetet med kommuner eller regioner
kenneth.ljung@barnombudsmannen.se

Länkar

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i statliga myndigheters verksamhet (regeringen.se)

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och regioners verksamheter (regeringen.se)

Nya myndigheter omfattas av kunskapslyftet (regeringen.se)

Propositionen för en inkorperering av barnkonventionen (proposition 2017/18:186 regeringen.se)

Barnombudsmannens remissvar på SOU 2016:19 (barnombudsmannen.se)

Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19 regeringen.se)

Strategi för  att stärka barnets rättigheter i Sverige (skrivelse regeringen.se)

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (proposition  2009/10:232 regeringen.se)

Barnkonventionens väg mot svensk lag (regeringen.se)

Webbseminarium: Prövning av barnets bästa

Prövning av barnets bästa webbinar
Se seminariet

Barnrättslagen

Den 13 juni 2018 röstade riksdagen ja till att göra barnkonventionen till svensk lag.

Barnombudsmannen kommenterar lagen

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Här kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi berättar om hur arbetet med kunskapslyftet löper vidare.

Prenumerera

Uppstartsmöte kunskapslyft om barns rätt

Artikel från regeringskansliet.

Uppstartsmöte hos Barnombudsmannen