Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorg

kr ( ex. moms )
Stöd

Barnrättsresan

Barnombudsmannen processtöd Barnrättsresan hjälper kommuner, regioner och myndigheter att utveckla barnrättsarbetet och leva upp till barnkonventionen.

  • Stöd och verktyg
    • Processtöd
  • Verksamhetsområde
    • Kommun och region
    • Myndighet

Barnrättsresan vänder sig i första hand till tjänstepersoner i kommuner, regioner eller på myndigheter. Genom Barnrättsresan får deltagarna kunskap och verktyg för att strukturerat kartlägga och utveckla barnrättsarbetet inom sin verksamhet. Processtödet är uppbyggt för att kunna användas både av de som är i början av sitt barnrättsarbete och för de som kommit lite längre.

Alla resor ser olika ut. En del sker i en kommun, andra i en region eller på en myndighet. Några startar sin resa från början, andra har redan kommit en bra bit på väg. Vissa resor omfattar ett arbete utifrån hela barnkonventionen, några berör delar eller kanske endast ett perspektiv. Hur just er resa ser ut bestämmer ni själva.

Barnombudsmannen fick i uppdrag av regeringen att under 2017-2019 stödja kommuner, regioner och särskilt berörda myndigheter med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. Barnrättsresan är en del av det uppdraget.