Filmade webbseminarier

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag. Under 2018 erbjuder Barnombudsmannen webbseminarier för olika verksamheter som behöver arbeta med att implementera den. Seminarierna filmas och publiceras här när de är klara.

Revision för barnets rättigheter

Bild på en av de manliga föreläsarna till det här webbseminariet, Tobias Bjöörn från PwC