Verktyg för barnrätt i praktiken

Här har vi samlat verktyg som du som jobbar med barnrätt kan arbeta med.

Max18 – Statistik om barn och unga

Max18 är en digital statistiktjänst som visar samlad statistik om barn och ungas levnadsförhållanden. Statistiken kan användas för att undersöka hur barns rättigheter tillgodoses och för att prioritera insatser ur ett barnrättsligt perspektiv.

Unga direkt – en metod för att lyssna på barn och unga

Unga Direkt har utvecklats för att inspirera dig som arbetar med barn och unga att lyssna på vad de själva tycker i olika frågor. Den bärande tanken är att barnen är experter på sin egen situation och utifrån denna kan dela med sig av erfarenheter och åsikter.

Barnkonsekvensanalys

Ett verktyg för att tillämpa barnkonventionen och att ha ett barnperspektiv kan vara att göra en barnkonsekvensanalys. 

Information till revisorer

Om hur revisorer kan granska för att stärka barnrättsperspektivet i offentliga verksamheter.