Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Mánnáoahttse birra

Om Barnombudsmannen på lulesamiska.

Svierigin li gájkka mánájn ja nuorajn 18 jage vuollelin oahttse. Ulmusj mánnáoahttse, biejaduvvá ráddidusás ja sån la oajvven stáhta fábmudagán namájn Mánnáoahttse.

Mánnáoahttse lunna barggi bájken 20 ulmutja mánáj ja nuoraj rievtesvuodaj. Mij åtsådip gåk mánnákonvensjåvnnå sebrudagán doajmmá, diededip dan birra ja oajvvadusáj boahtep gåk lága ja njuolgadusá Svierigin lulun rievddat vaj li mánnákonvensjåvnå buohta.

Mánnáoahttsen la aktavuohta mánáj ja nuoraj ja åtsåt sijá vuojnov moattelágásj gatjálvisán. Máhttudagáv mav oadtjop gåk máná ja nuora ietjasa árgav dåbddi doalvvop vijdábut sidjij gudi mierredi kommuvnajn, lánndadikkijn ja fábmudagájn valla aj ráddidussaj ja rijkabäjvváj.

Mánnáoahttse galggá:

  • Åvdåstit mánáj ja nuoraj rievtesvuodajt.
  • Vuojedit mánnákonvensjåvnå tjadádimev.
  • Gåtsedit vaj mánnákonvensjåvnnå tjuovvus.
  • Diededit ja ságastimev dahkat.
  • Aktijdit diedojt mánáj ja nuoraj viessomvidjurij birra.
  • Adnet rijkajgasskasasj diehtolånudimijt mánnákonvensjåvnå birra.
Mánnáoahttse

Påvsståadrässa: Box 22106, 104 22 Stockholm
Guossidimadrässa: Norr Mälarstrand 6
Telefåvnnå: 08-692 29 50
Fáksa: 08-654 62 77
E-påvsstå: info@barnombudsmannen.se
Webbasadje: www.barnombudsmannen.se