Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )

Om Barnombudsmannen på meänkieli

Om Barnombudsmannen på meänkieli

Lapsi-ombudsmannista

Ruottissa kaikila lapsila ja nuorila alle 18 vuotta oon ombudsmanni. Henki¬lön lapsiombudsmanni valittee hallitus ja hään johtaa valtion viran¬omhaista jonka nimi oon Lapsi-ombudsmanni.

Lapsiombudsmannila nuin 20 työn-tekiää tekkee työtä lapsitten ja nuo-ritten oikeuksitten parissa. Met tarkastamma mitenkä lapsikon-vensjuuni toimii yhtheis¬kunnassa, annama tietoa siittä ja tehemä ehotuksia mitenkä Ruottin lakia ja määräyksiä pitäs muuttaa niin ette net stämmaavat lapsi¬konvensjuunin kans.

Lapsi-ombudsmannila oon yhtheyksiä lapsitten ja nuoritten kans ja ottaa selvile mitä mieltä net oon eri kysy-myksissä. Se tieto mitä met saama siittä mitenkä lapset ja nuoret kokevat oman arjen, annethaan sitte niile jokka määräävät kunnissa, maakäräjillä ja viranomhaisissa, mutta kans maan hallituksele ja valtiopäivile.

Lapsiombudsmanni pittää:

  • Eustaa lapsitten ja nuoritten oikeuksia.
  • antaa vauhtia lapsikon-vensjuunin totheuttamiselle.
  • Valvoa ette lapsikonven¬sjuunia nouatethaan.
  • Informeerata ja saa aikhaan debattia.
  • koota yhtheen tietoa lapsitten ja nuoritten elämän ehoista.
  • vaihetta tietoja lapsikonven-sjuunista kansanvälisesti.
Lapsiombudsmanni

Postiosote: Box 22106, 104 22 Stockholm
Käyntiosote: Norr Mälarstrand 6
Telefooni: 08-692 29 50
Faksi: 08-654 62 77
E-posti: info@barnombudsmannen.se
Webbpaikka: www.barnombudsmannen.se