Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
22 januari 2022 Avslutade

Barns och ungas erfarenheter av delaktighet och inflytande i genomförandet av minoritetspolitiken

Dnr: BO 2022-0122
Extern ref.: Ku2022/00924

Barnombudsmannen har av regeringen fått i uppdrag att kartlägga barns och ungas erfarenheter av inflytande och delaktighet i genomförandet av minoritetspolitiken enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnombudsmannen ska enligt uppdraget kartlägga om barn och unga som tillhör en nationell minoritet upplever att de har möjlighet att utöva sin rätt till delaktighet och inflytande i genomförandet av minoritetspolitiken. Barnombudsmannen ska även undersöka vilken form av inflytande barn och unga vill ha i framtiden och vilka de största hindren för delaktighet och inflytande är samt förslag på hur dessa kan undanröjas.

I uppdraget ingår också att lyfta fram goda exempel på när barn och unga har haft möjlighet att utöva sin rätt till delaktighet och inflytande.

Uppdraget redovisades till regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 1 mars 2023. 

Resultat från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen har i denna rapport intervjuat barn och unga som tillhör våra fem nationella minoriteter, med särskilt fokus på delaktighet och barns inflytande i utformandet av den svenska minoritetspolitiken.