Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
21 december 2023 Pågående

En sammanhållen webbaserad informationsyta om barns rätt till klagomål

Extern ref.: S2023/03257 (delvis)

Barnombudsmannen ska tillhandahålla en sammanhållen webbaserad informationsyta om vart barn kan vända sig med klagomål. Ytan ska omfatta information om ansvariga myndigheter, inklusive domstolar, och andra relevanta aktörer och hur barn och vårdnadshavare praktiskt kan gå till väga för att framföra olika typer av klagomål till dessa. Det är av särskild vikt att informationen riktas till barn och anpassas för att nå barn med olika behov och förutsättningar.