Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
1 januari 2021 Avslutade

HBTQI-strategisk myndighet

Extern ref.: A2020/01470

Regeringen uppdrar åt Barnombudsmannen att vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser vidta, samt genomföra under 2020-2022. Myndigheten bör i genomförandet av uppdraget föra en dialog och vid behov genomföra insatser tillsammans med övriga strategiska myndigheter, dvs. Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statens kulturråd, Statens skolverk, Migrationsverket och Jämställdhetsmyndigheten. 

Uppdrag givet i A2020/01470 samt regleringsbrev för 2021 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Uppdraget har rapporterats till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) den 31 mars 2022.

Hbtqi-strategisk myndighet 2023

Barnombudsmannen ska redovisa resultat av de åtgärder som myndigheten har vidtagit inom ramen för arbetet med att främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.