Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
1 januari 2021 Avslutade

Kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism

Extern ref.: A2020/02203

Uppdrag att ta fram kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism.

Uppdrag givet i A2020/02203 samt regleringsbrev för 2021 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m..

Rapporteras till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 december 2021.

Barnombudsmannen har begärt förlängd tid för uppdraget och kommer att rapportera till regeringen senast den 21 december 2021.

Resultat från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen har kartlagt befintlig forskning och kunskap, haft dialog med barn och unga själva samt med aktörer i civilsamhället. Resultatet visar att rasism är en del i barns vardag från tidig ålder. Den kommer till uttryck på många olika sätt och barn utsätts i olika miljöer av både andra barn och vuxna. Många upplever också en hård rasistisk jargong i framför allt skolan.

Om barns och ungas utsatthet för rasism