Hoppa till innehåll
artiklar i varukorgen
Sök
Lagt i varukorgen

kr ( ex. moms )
1 januari 2021 Avslutade

Landrapport gällande att minska våld mot barn

Extern ref.: A2020/02446

Uppdrag att sammanställa Sveriges erfarenheter av att minska våld mot barn i en landrapport i enlighet med beslut den 26 november 2020.

Uppdrag givet i A2020/02446 samt regleringsbrev för 2021 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter.

Rapporteras till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 december 2021.

Resultat från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen har tagit fram en rapport som beskriver det arbete som Sverige har gjort de senaste 50 åren för att motverka våld mot barn. Det handlar om lagstiftning, reformer, nationella handlingsplaner och regeringsuppdrag som på olika sätt har bidragit till att minska riskfaktorerna för våld.

Landrapport 2021 - Sveriges arbete för att minska våld mot barn